ALICIA

ALICIA
The exclusive smart recliner with extra long seat on zero gravity position.
โซฟา รีไคลเนอร์ ที่มีที่นั่งในการปรับเอนนอนที่ยาวพิเศษ รองรับการนอนได้เป็นอย่างดี และสามารถปรับเอนลงสุดไปถึงตำแหน่ง ” Zero Gravitiy “
โดยที่ ระดับขาของจะถูกปรับให้อยู่สูงกว่าหัวใจ ตำแหน่งนี้จะลดน้ำหนักของร่างกายที่กำลังกดทับกระดูกสันหลัง และช่วยปรับระดับการหายใจให้ได้ลึกขึ้นเป็นผลให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือด และ ทำให้นั่งสบายยิ่งขึ้น
โซฟาปรับเอนดีไซน์ Modern
▪️รีไคล์เนอร์ปรับเอนไฟฟ้าได้ทั้ง 3 ที่นั่ง และ 2 ที่นั่ง
▪️พนักพิงศีรษะ ปรับองศาได้ทุกที่นั่ง
▪️แบตเตอรี่ในตัวโดยไมาต้องเสียบปลั๊กตลอดเวลาสามารถชาร์ตแบตได้
▪️ขาดีไซน์ยกสูง ทำความสะอาดง่ายไม่เก็บฝุ่น
▪️สวิตซ์ปรับระดับ พร้อมที่ช่องชาร์จ แบบ USB Type A และ Type C
Categories: ,